Off

Grunna korona-pandemien vert det inntil vidare ikkje servert frukostbuffet her på Sanden pensjonat. (Det er imidlertid mogleg å få brettfrukost på rommet, det vert å avtale i samband med rombestilling.)

Vi er ei miljøfyrtårnbedrift og har difor eit avgrensa utval av pålegg tilgjengeleg ut frå eit ønske om ikkje å ha svinn. Skulle du ha særskilte behov, som til dømes matvareallergi eller ønskjer om vegansk/vegetarisk mat ordnar me det om du melder frå når du tingar rommet.