Miljøfyrtårn: Posted oktober 3, 2016

0

Sanden pensjonat vart den fyrste Miljøfyrtårn-verksemda i Lærdal kommune, i 2011. Vi har dokumenterte system for kontinuerleg miljøarbeid som innkjøp, avfall, energi, transport og arbeidsmiljø (helse, miljø og tryggleik). Miljøfyrtårn er ei norsk sertifikatordning for bærekraftig og miljøvenleg næringsdrift. Her er den nyaste klima- og miljørapporten.

Sanden pensjonat er engasjert i miljøarbeidet for naturen sin del, men òg for lokalmiljøet vårt og for ei bærekraftig framtid. Til dette arbeidet treng Sanden pensjonat òg hjelp frå våre gjester! Du kan medverke gjennom t.d. å nytte kollektive reisemåtar, spare energi og kjeldesortere avfallet ditt under opphaldet ditt i Lærdal.

Leave a Comment