Informasjon

Lading av el-bil Posted juli 19, 2020

0

Frå juni 2020 er det mogleg å lade el-bil her på Sanden pensjonat, for overnattande gjester. Ladaren er plassert til høgre for resepsjonsinngangen:

(For å låse opp for straumen, kjøper du brikke i resepsjonen.)

Om romma på Sanden pensjonat: Posted oktober 7, 2016

Off

Vi har fem gjesterom, der alle har eigne bad. Sengene er ferdig oppreidde, og det er handkle på romma. Etter førehandsavtale kan vi tilby dagleg rydding av rommet. Det er trådlaust internett på pensjonatet. Romma kan nyttast som enkelt- eller dubbeltrom, sjå prisar og detaljert informasjon her.

Betaling av rommet skjer ved ankomst; anten kontant, kort (Axept, VISA eller MasterCard) eller Vipps. Romma er vanlegvis klare for innsjekk frå kl 16.00. Vi held i utgangspunktet ei rombestilling fram til kl 18.00 på ankomstdagen, ver difor snill å gje oss beskjed om planlagd ankomst er seinare! Utsjekk innan kl 11.00. Gjester som reiser med hund er òg velkomne til Sanden pensjonat. På rom 1 kan du bestille overnatting med hund som tilleggsteneste.

Sanden pensjonat har eige brannvarslingsanlegg, og er i tillegg kopla opp mot brannvernanlegget for heile verneområdet. Det er rømmingsmoglegheiter frå alle etasjer, så gjer deg kjent med brannrømmingsplanen som finst på ditt rom.

Sanden pensjonat er eit røykfritt overnattingstilbod.

0

For privatpersonar er det 100% kostnadsfritt å kansellere rom som du har bestilt på Sanden pensjonat, om det skulle oppstå behov for dette. Vi ber om at du informerer oss på Sanden pensjonat så raskt som mogleg, når det oppstår behov for endring eller kansellering av rom.

Det er ikkje gebyr for å endre ei rombestilling.

Off

Grunna korona-pandemien vert det inntil vidare ikkje servert frukostbuffet her på Sanden pensjonat. (Det er imidlertid mogleg å få brettfrukost på rommet, det vert å avtale i samband med rombestilling.)

Vi er ei miljøfyrtårnbedrift og har difor eit avgrensa utval av pålegg tilgjengeleg ut frå eit ønske om ikkje å ha svinn. Skulle du ha særskilte behov, som til dømes matvareallergi eller ønskjer om vegansk/vegetarisk mat ordnar me det om du melder frå når du tingar rommet.

Miljøfyrtårn: Posted oktober 3, 2016

0

Sanden pensjonat vart den fyrste Miljøfyrtårn-verksemda i Lærdal kommune, i 2011. Vi har dokumenterte system for kontinuerleg miljøarbeid som innkjøp, avfall, energi, transport og arbeidsmiljø (helse, miljø og tryggleik). Miljøfyrtårn er ei norsk sertifikatordning for bærekraftig og miljøvenleg næringsdrift. Her er den nyaste klima- og miljørapporten.

Sanden pensjonat er engasjert i miljøarbeidet for naturen sin del, men òg for lokalmiljøet vårt og for ei bærekraftig framtid. Til dette arbeidet treng Sanden pensjonat òg hjelp frå våre gjester! Du kan medverke gjennom t.d. å nytte kollektive reisemåtar, spare energi og kjeldesortere avfallet ditt under opphaldet ditt i Lærdal.

0

Sanden pensjonat ligg sentralt i Sør-Noreg og me oppmodar våre gjester til å bruke miljøvenleg kollektivtransport på si reise til Lærdal. Sanden pensjonat ligg 2 minutt gange frå hovudbusstoppen på Lærdalsøyri.

Kollektivtransport frå Oslo:
Det er fleire ekspressbussavgonger dagleg (www.vy.no). Det er òg mogleg å reise med tog frå Oslo til Myrdal stasjon, og ta Flåmsbana til Flåm og så buss vidare til Lærdalsøyri (www.vy.no).

Kollektivtransport frå Bergen:
Det er fleire bussavgonger dagleg (www.vy.no, www.nor-way.no).
Frå Bergen går hurtigbåt til Leikanger/Sogndal, og ein kan ta buss vidare til Lærdalsøyri.
Det er òg mogleg å reise med tog frå Bergen til Myrdal stasjon, og ta Flåmsbana til Flåm og så buss vidare til Lærdalsøyri (www.vy.no).

Kollektivtransport frå Førde:
Det er fleire bussavgonger dagleg (www.vy.no).

0

Me har drive brukthandel på Lærdalsøyri frå 2000, berre avbrote av eitt års pause. No finn du vårt utsal (eller showroom) av antikviteter og brukte varer i Lem-butikken, på plassen vis-a-vis Sanden pensjonat:

8B3321DB-C922-4E76-801C-A6CC23801029

Sanden pensjonat og handel AS kan framleis òg tilby tenester som verdivurdering, rydding av bu og gjennomføring av auksjonar.

Kontakt oss for ei uforpliktande samtale på telefon 57 66 64 04 eller send ein e-post til: gutta.paa.sanden@gmail.com, eller kom innom oss på pensjonatet i Øyragata 9.