Off

Fra 15/7-2020 kan me på nytt servere frukostbuffet her på Sanden pensjonat. Grunna korona-pandemien er det imidlertid naudsynt å redusere talet på samtidige gjester i salongen, slik at avstandskrav vert i møtekome, og å ha eit forsterka reinhald. Tidspunkt for frukost vert å avtale tidspunkt når de sjekkar inn.

Vi er ei miljøfyrtårnbedrift og har difor eit avgrensa utval av pålegg ut frå eit ønske om ikkje å ha svinn. Skulle du ha særskilte behov, som til dømes matvareallergi eller ønskjer om vegansk/vegitarisk mat ordnar me det om du melder frå når du tingar rommet.