0

Det er 100% kostnadsfritt å kansellere rom som du har bestilt på Sanden pensjonat, om det skulle oppstå behov for dette. Det er heller ikkje gebyr for å endre ei rombestilling.

Vi ber berre om at du informerer oss på Sanden pensjonat så raskt som mogleg, når det oppstår behov for endring eller kansellering av rom.

Leave a Comment